Inscripcions Casal Escola Poblenou casalpoblenou@3wheelsinlineschool.es
  1. Nom
  2. Cognom1
  3. Cognom2
  4. Data de naixement
  5. Adreça
  6. Població
  7. Codi Postal
  8. Telèfon 1
  9. Telèfon 2
  10. Email
  11. Torns Horari Regimen
   COMPLERT - -
   COMPLERT - -
   COMPLERT - -
   COMPLERT - -
   COMPLERT - -
   Del 30/08 al 03/09 [group Torn-6-seleccio]

   [/group]
   [group preu-Torn-6-Horari-1]

   [/group]
   [group preu-Torn-6-Horari-2]

   [/group]
   Del 06/09 al 10/09 [group Torn-7-seleccio]

   [/group]
   [group preu-Torn-7-Horari-1]

   [/group]
   [group preu-Torn-7-Horari-2]

   [/group]
  12. IBAN
  13. Al·lèrgies/Medicacions/Intol·leràncies
  14. Nom i Cognoms/DNI del tutor/mare/pare
  15. Adjuntar documents: Cartilla de vacunacions i Targeta Sanitària [multilinefile multilinefile-895 limit:5mb filetypes:pdf|jpg|jpeg|png]  es_ESSpanish